Home

Kim są Adwentyści Dnia Siódmego?

footer-logoAdwentyści są chrześcijanami. Ich Kościół należy do grona wyznań protestanckich. Zasady wiary adwentystów oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W 216 krajach świata żyje 19,1 mln ochrzczonych adwentystów dnia siódmego (ok. 30 mln z dziećmi i sympatykami), a w Polsce ok. 6 tys.

Kościół prowadzi działalność charytatywną, prorodzinną, propaguje zdrowy tryb życia i stara się przeciwdziałać patologiom społecznym, a także krzewić wśród ludzi idee pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań. Więcej na www.adwent.pl.