Wiara

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1. List do Koryntian 10,13)

Już wcześniej na młodym Desmondzie niesamowite wrażenie wywarł Dekalog, w tym 4. przykazanie „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.” i 6. przykazanie „Nie zabijaj”. Doss był wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zgodnie ze swoim sumieniem postanowił nie walczyć na froncie, a w sobotę – wyznawany m.in. przez adwentystów dzień święty – nie brał udziału w ćwiczeniach wojskowych, narażając się przełożonym i żołnierzom. Za obowiązek uważał jednak służenie swej ojczyźnie i pomaganie innym.