Home

Kontakt

Napisz do nas

Jeżeli Jeżeli masz pytania, komentarze lub inne ciekawe materiały albo chcesz podziękować lub na zgłosić zastrzeżenia, to napisz do nas korzystając z poniższego formularza.Kim jesteśmy

Historia Desmonda Dossa ukazuje uniwersalne wartości etyczne, które warto podkreślać. To prawdziwa historia nietypowego bohatera, który bez względu na okoliczności na pierwszym miejscu stawia swoje sumienie i wyznawane wartości, pamiętając o nadrzędnym celu – pomocy innym. Sponsorem strony www.DesmondDoss.pl jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, do którego należał Desmond Doss a promowana jest przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną w ramach jej działalności statutowej w zakresie edukacji i wychowania oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z racji, że młody Desmond Doss jest bardzo dobrym wzorcem wartości dla dzieci i młodzieży jako alternatywna dla uzależnień i zachowań aspołecznych.

Misja Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Pomagamy ludziom, aby mogli pomagać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwe.

Wizja Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Pragniemy żyć w świecie ludzi, którzy dążą do najwyższego rozwoju w każdym wymiarze życia i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.

Więcej o Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej


Na świecie o dziedzictwo Dossa dba powołany w 2000 roku Desmond Doss Council. Zdjęcia na tej stronie pochodzą z jego archiwum i są wykorzystane za zgodą organizacji, za co dziękujemy.


Dla mediów

Chcesz dowiedzieć się więcej o Desmondzie Dossie lub Kościele Adwentystów Dnia Siódmego?

Marek Micyk, koordynator strony www.DesmondDoss.pl
Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP
tel. (22) 31 31 431
kontakt@desmonddoss.pl